گرومینگ و پت شاپ

آرایش و پیرایش تخصصی حیوانات شما فقط با وقت قبلی انجام خواهد شد و در بخش پت شاپ کلیه ملزومات حیوان شما از غذا های نرمال، درمانی، وسایل بازی و … در اختیار شما قرار میدهد و ارسال از طریق پیک در شیراز امکان پذیر است.

EnglishIran