معاینات و جراحی چشم

بخش معاینات چشم شامل معاینات کامل چشم از قرنیه تا شبکیه با وسایل اختصاصی حیوانات بوده و تشخیص به موقع میتواند به بهبودی چشم و بینایی حیوان کمک کند.

در مرکز پارس وت جراحی های قرنیه از زخم های ساده تا پارگی های پیچیده جراحی های نوین گلوکوم و آب مروارید، جراحی های پلک، پیوند مجرای بزاقی و … انجام میگیرد.

EnglishIran