رادیولوژی اینترونشن

در بخش رادیولوژی اینترونشن (رادیولوژی مداخله ای) با استفاده از دستگاه هایی مانند فلوروسکوپی و رادیولوژی آنژیوگرافی، مایلوگرافی و … به تشخیص درمان بیمار کمک میکند.

بسیاری از بیماری ها که در گذشته نیاز به جراحی وسیع داشتند امروز به کمک این تکنیک ها به راحتی و بدون جراحی وسیع درمان میشوند، و بسیاری از جراحی ها در تکنیک IR با برش های کوچکی بر روی پوست انجام میگیرند و در نتیجه اوارز کمتری در بر خواهند داشت لذا باعث کاهش خونریزی در حین عمل، کاهش میزان عفونت، کاهش زمان بستری، کاهش ریسک عمل میگردد.

EnglishIran