بخش داخلی

معاینات عمومی و تخصصی بیماری های داخلی در پارس وت، همراه با رفتار شناسی حیوان شما انجام میگیرد، پارس وت مفتخر است عضو انجمن دیابت حیوانات خانگی ایران میباشد و به شما در تشخیص اولیه بیماری و بهبودی حیوان شما کمک میکند.

معاینات دوره ای (۳ ماه یکبار) به تشخیص به موقع بیماری ها کمک می کند و سبب افزایش طول عمر و بهبود کیفیت زندگی عزیزان شما می شود.

تیم مجرب بیمارستان پارس وت در شیراز و کیش که شامل متخصصین حاذق در زمینه دامپزشکی می باشند در تشخیص سریع بیماری و پیشگیری در بیماری در کنار شما هستند.

EnglishIran