آزمایشگاه پاراکلینیک مستقیم

امروزه تشخیص دقیق بر اساس آزمایشات و پارا کلینیک بوده و درمان باید به صورت اختصاصی انجام گردد لذا انجام آزمایشات دقیق با دستگاه های به روز و بهره گیری از متخصصین مجرب در بیمارستان پارس وت انجام می شود.

درمانگاه های همکار میتوانند به همراه فرم ارجاع نمونه های لام یا خون اخذ شده را جهت بررسی ارجاع داده و در مدت کوتاهی بر اساس تست درخواستی جواب خود را دریافت کنند.

آزمایشگاه دامپزشکی بیمارستان پارس وت شیراز از بهترین و مجهز ترین آزمایشگاه دامپزشکی شیراز بوده و تست های مختلف و دقیقی در این آزمایشگاه صورت می پذیرد.

EnglishIran